Disclaimer

Wijnstreken is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Wijnstreken geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Wijnstreken en haar personeel.